S’analitzarà en detall les principals obligacions que tota empresa ha de conèixer sobre la normativa de protecció de dades; entre d’altres, les obligacions que han de ser complertes, els drets que han de ser respectats i el règim sancionador.

Objectius:

• Conèixer el marc normatiu vigent en matèria de proteccióde dades.

• Analitzar les principals obligacions i conèixer com complirles.

• Conèixer la regulació de les cessions de dades i les relacionsd’encarregat del tractament. Identificar com afecta lanormativa de protecció de dades als diferentsdepartaments de l’empresa.

• Conèixer les principals mesures de seguretat.

• Donar a conèixer les NOVETATS i implicacions que esderivaran del futur Reglament Europeu de Protecció deDades.

Dirigit a:Especialment, directors generals, directors comercials,esponsables d’informàtica i/o de seguretat física i lògica,assessors jurídics i, en general, comandaments directiusintermedis de qualsevol empresa o activitat professional

més informació